recenzje_ksiazek

Sąd Rejonowy w Częstochowie. Wyszukiwanie podmiotów w KRS· Redakcja· Informacje dodatkowe· Ogłoszenia· Dostęp do informacji publicznej· Kontrola.

Sąd Rejonowy-xvii Wydział Gospodarczy krs, Żwirki i Wigury 11, 42-217 Częstochowa.

Mapa, galerie zdjęć oraz informacje o Sąd Rejonowy xvii Wydział Gospodarczy krs. Lokalizacja tego miejsca to: Rejtana 6, 42-200, Częstochowa.Lista podmiotów z miasta: Częstochowa: pama farm sp z o o, lock sp z o o, wojewÓdzki zakŁad opieki zdrowotnej nad matkĄ, dzieckiem i.CzĘstochowa Odpisy z krs Krajowy Rejestr Sądowy Dostawa 24h.Ul. Krakowska 45a. 42-202 Częstochowa. Tel: 34) 360-54-91. nip: 573-11-78-324. krs: 0000056401. Hospicjum. Czestochowa@ wp. Pl. Newsletter Kontakt.124 Numer krs: 0000056401. Poz. stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi czĘstochowskiej 2010. Ul. Krakowska 45a, 42-200 Częstochowa.Baza osób i podmiotów gospodarczych krs. bank ‼CZĘSTOCHOWA" s. a. · bank spÓŁdzielczy w CZĘSTOCHOWIE· bank ŻywnoŚci w.Na terenie Częstochowy i okolic w 2008 roku przeprowadziliśmy ok. w Częstochowie jako organizacji pożytku publicznego (krs 0000154454) 1% swojego.
Odpisy z krs Częstochowa z Krajowego Rejestru Sądowego krs. Aktualny, skrócony, pełny-odpisy krs Częstochowa z rejestru przedsiębiorców.
Praca Krs Częstochowa. Wszystkie oferty pracy dla miasta Częstochowa na stanowisku Krs na jednej stronie Jooble. Łatwe poszukiwanie pracy Krs . stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi czĘstochowskiej [b] krs 0000056401 [/b]


7, Oddział Centralnej Informacji krs przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie. 8, Oddział Centralnej Informacji krs przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

0. Krajowy Rejestr Sądowy OnLine-eKRS. Pl. Dokumenty z krs i weryfikacja kontrahenta przez Internet. Http: www. Ekrs. Pl/ekrs/sady. Php? strona= Czestochowa.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom" Skrawek Nieba" ul. Krakowska 80 bl. 3; 42-200 Częstochowa nr krs: 0000207657. ing Bank Śląski o. Częstochowa; Nr: 42 . Przedstawiamy informacje o zasadach i godzinach pracy czytelni akt xvii Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sr w. Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11. Zakres zadań: xvii Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozpoznaje sprawy Krajowego.
Zmiana siedziby wydziałów Sądu Rejonowego w Częstochowie. Zawiadomienie. Sąd Rejonowy w Częstochowie informuje, że w związku ze zmianą siedzib:

Sąd Rejonowy w Częstochowie, xvii Wydział Gospodarczy krs. 42-200 Częstochowa ul. Rejtana 6, tel. 0 34) 377-99-30. Wydział Gospodarczy-Krajowego.

Rejtana nr 6, 42-200 Częstochowa, Cro-Travel Spółka z ograniczoną. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000381666, nip: 573 282 47 66.Bank ŻywnoŚci w czĘstochowie, ul. Waszyngtona 47a/3, 42-217 Częstochowa, krs 0000103100, regon 151499293.Stolzle czĘstochowa sp z o o, ul. Warszawska 347, 42-209 Częstochowa, krs 0000284061, regon 150250367, nip 5730113736.Isd huta czĘstochowa sp z o o, ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa, krs 0000136890, regon 152074271, nip 9491827824.SpÓŁdzielnia mieszkaniowa jura w czĘstochowie, ul. Palmowa 1, 42-200 Częstochowa, krs 0000083985, regon 150023275, nip 5730210557.Guardian czĘstochowa sp z o o, ul. Wojciecha Korfantego 31/35, 42-200 Częstochowa, krs 0000025935, regon 151572156, nip 9491751475.
ZakŁad gospodarki mieszkaniowej towarzystwo budownictwa spoŁecznego w czĘstochowie sp z o o (krs: 0000131961).Domex sp z o o, ul. Główna 140, 42-280 Częstochowa, krs 0000118852, regon 152061311, nip 5732499556.Stowarzyszenie opieki hospicyjnej ziemi czĘstochowskiej, ul. Krakowska 45a, 42-202 Częstochowa, krs 0000056401, regon 150873476.Caritas archidiecezji czĘstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa, krs 0000226783, regon 040018411.Klub sportowy iskra czĘstochowa, ul. Dekabrystów 45/43, 42-211 Częstochowa, krs 0000031202, regon 150922683.
Numer krs: 0000136890. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.

Aktywna w krs. Szczegóły· Finanse· Historia· Powiązania· Wypis. Informacje podstawowe. Aktualna nazwa: ‼CEFARM" czĘstochowa spÓŁka akcyjna.Fortum czĘstochowa s a, ul. Brzeźnicka 32/34, 42-215 Częstochowa, krs 0000056782, regon 000150797, nip 5730003870.Mostostal zabrze zakŁad montaŻowo produkcyjny czĘstochowa sp z o o, ul. Kucelińska 44/48, 42-207 Częstochowa, krs 0000119615.Stowarzyszenie speedway fan club czĘstochowa, ul. n. m. p. 24, 42-200 Częstochowa, krs 0000035030, regon 150077756.Klub sportowy azs czĘstochowa sportowa s a, ul. Dekabrystów 41/809, 42-215 Częstochowa, krs 0000237890, regon 240062311, nip.Koksownia czĘstochowa nowa sp z o o, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, krs 0000284737, regon 141056327, nip 5213452579.Stowarzyszenie koncertowa czĘstochowa, ul. Wrocławska 35, 42-221 Częstochowa, krs 0000371497, regon 241794230.Cefarm czĘstochowa s a, ul. Szkolna 1, 42-125 Kamyk,. czĘstochowa ok ksiĘgowoŚĆ sp z o o spÓŁka komandytowa, ul. Gołębiowskiego 4, 01-504 Warszawa, krs 0000407049.
ŚrÓdmiejska spÓŁdzielnia mieszkaniowa w czĘstochowie, ul. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa, krs 0000153346, regon 000785490.

SpÓŁdzielnia mieszkaniowa metalurg w czĘstochowie, ul. Wierzbowa 12a, 42-200 Częstochowa, krs 0000094774, regon 000881555, nip.Stowarzyszenie rodzin dzieci niepeŁnosprawnych serce czĘstochowa, ul. Jasnogórska 36, 42-200 Częstochowa, krs 0000104379.Klub sportowy skra czĘstochowa s a, ul. Loretańska 20, 42-226 Częstochowa,. stowarzyszenie historyczne reduta czĘstochowa, ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 67 a/5, 42-217 Częstochowa, krs.Metalplast-czĘstochowa s a, ul. Krótka 7/9, 42-200 Częstochowa, krs 0000045404, regon 150175223, nip 5730003798.

PrzedsiĘbiorstwo komunikacji samochodowej czĘstochowa w czĘstochowie s a, ul. Krasińskiego 14/24, 42-200 Częstochowa, krs.

Klub uczelniany akademickiego zwiĄzku sportowego akademii im. jana dŁugosza w czĘstochowie. Aktywna w krs. Szczegóły· Historia. Przedstawiamy informacje o zasadach i godzinach pracy czytelni akt xvii Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w sr w.Sąd Rejonowy w Częstochowie, xvii Wydział Gospodarczy krs. 42-200 Częstochowa ul. Rejtana 6, tel. 0 34) 377-99-30. Wydział Gospodarczy-Krajowego.Wały Dwernickiego 101/105, 42-200 Częstochowa, krs.Szewos s a z siedzibĄ w czĘstochowie, ul. Św. Rocha 249, 42-221 Częstochowa, krs 0000115820, regon 151995508, nip 5732477388.

Stolzle czĘstochowa s a, ul. Warszawska 347, 42-200 Częstochowa, krs 0000133886, regon 150250367, nip 5730113736.

Stowarzyszenie czĘstochowa 2020, ul. Racławicka 2/4/6, 42-202 Częstochowa, krs 0000359513, regon 241847623.

Regionalna izba przemysŁowo-handlowa w czĘstochowie, ul. Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/5, 42-202 Częstochowa, krs 0000046024.

Modulo quick czĘstochowa sp z o o, ul. Poselska 20, 42-202 Częstochowa, krs 0000343217, regon 241402594, nip 5732787692.

Yacht klub polski czĘstochowa w czĘstochowie, ul. Przybyszewskiego 13/15, 42-200 Częstochowa, krs 0000008439, regon 151397434.
  • Media markt polska sp z o o czĘstochowa spÓŁka komandytowa, ul. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, krs 0000205591, regon
  • . w Częstochowie. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie. krs 0000154454, cel szczegółowy 1%: Oddział Częstochowa.
  • Numer krs: 0000198424. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.Klub karate budo w czĘstochowie, ul. Witosa 2/92, 42-224 Częstochowa, krs 0000010453, regon 150383660.

Stowarzyszenie kultury zdrowotnej i sportu speleoklub czĘstochowa, ul. Cieszyńska 4, 42-200 Częstochowa, krs 0000013027, regon.

ZakŁad energetyczny czĘstochowa s a, ul. Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, krs 0000051598, regon 150891511, nip 5730003806.Biuro podrÓŻy i turystyki almatur czĘstochowa sp z o o, ul. f. Nowowiejskiego 2, 42-200 Częstochowa, krs 0000137026, regon 151014048.
  • Klub Środowiskowy piŁki siatkowej azs czĘstochowa w likwidacji, ul. Armii Krajowej 23/25, 42-200 Częstochowa, krs 0000088464, regon.
  • Klub sportowy rakÓw czĘstochowa, ul. Limanowskiego 83, 42-208 Częstochowa, krs 0000122716, regon 152066596, nip 9491823861.
  • Miejskie przedsiĘbiorstwo komunikacyjne w czĘstochowie sp z o o, ul. Niepodległości 30, 42-200 Częstochowa, krs 0000125412, regon.WojewÓdzki szpital specjalistyczny w czĘstochowie im najŚwiĘtszej maryi panny, ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa, krs.
Biuro podrÓŻy i turystyki ‼almatur-CZĘSTOCHOWA" spÓŁka z ograniczonĄ odpowiedzialnoŚciĄ. Aktywna w krs. Szczegóły· Finanse. Numer krs: 0000156010. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.ZwiĄzek sybirakÓw oddziaŁ w czĘstochowie, ul. Nowowiejskiego 24 a, 42-200 Częstochowa, krs 0000099311, regon 152054713.Stowarzyszenie wychowankÓw politechniki czĘstochowskiej, ul. Dąbrowskiego 69/208, 42-200 Częstochowa, krs 0000023600, regon.Stowarzyszenie polskich wynalazcÓw i racjonalizatorÓw oddziaŁ rejonowy w czĘstochowie (krs: 0000201461).Bank czĘstochowa s a, ul. Dekabrystów 41, 42-200 Częstochowa, krs 0000039978, regon 150005662, nip 5730115190.Stowarzyszenie rodzin katolickich archidiecezji czĘstochowskiej, ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa, krs.
Polsko-azerbejdŻaŃska izba gospodarcza w czĘstochowie, ul. Św. Jana 55, 42-202 Częstochowa, krs 0000307949, regon 151519191.Agencja rozwoju regionalnego w czĘstochowie s a, ul. Najświętszej Maryi Panny 24/8, 42-202 Częstochowa, krs 0000198424, regon.Powiatowy szkolny zwiĄzek sportowy w czĘstochowie, ul. Jana Iii Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, krs 0000057929, regon 151911428.CzĘstochowski klub tenisowy victoria w czĘstochowie, ul. 3-Go Maja 1, 42-200 Częstochowa, krs 0000049232, regon 150037998, nip.Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Żwirki i Wigury 9/11. Zakres zadań: viii Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy gospodarcze oraz upadłościowe i naprawcze.Robotniczy klub sportowy rakÓw przy hucie czĘstochowa s a [w likwidacji], ul. Limanowskiego 83, 42-200 Częstochowa, krs.

Ochotnicza straŻ poŻarna czĘstochowa bŁeszno, ul. Długa 63, 42-200 Częstochowa, krs 0000072767, regon 150594322.

Federacja stowarzyszeŃ naukowo-technicznych not rada w czĘstochowie, ul. Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa, krs 0000111922.ZakŁad szkieŁ ozdobnych glaspol sp z o o w czĘstochowie w likwidacji, ul. Wojska Polskiego 96a, 42-200 Częstochowa, krs 0000148310.PrzedsiĘbiorstwo wodociĄgÓw i kanalizacji okrĘgu czĘstochowskiego spÓŁka akcyjna w czĘstochowie. Aktywna w krs. Szczegóły.

Numer krs: 0000356778. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.

Nazwa organu reprezentacji: Postępowanie upadłościowe. Sposób reprezentacji: Członkowie reprezentacji: bank gospodarki ŻywnoŚciowej s. a. Przekaż 1% dla" Stowarzyszenia Hospicjum" krs 0000056401. Jak przekazać 1%. Nr konta PeKaO s. a. o/Częstochowa 151240 1213 1111 0000 2379 4368.Rejtana nr 6, 42-200 Częstochowa, Cro-Travel Spółka z ograniczoną. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem krs: 0000381666, nip: 573 282 47 66.Odpisy z krs i wypisy z Księgi Wieczystej przez internet z sądu. Sąd Rejonowy Częstochowa vi Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie. Ul.Stowarzyszenie historyczne ŻydÓw miasta czĘstochowy, ul. Garibaldiego 18, 42-202 Częstochowa, krs 0000257756, regon 240396377, nip.
PrzedsiĘbiorstwo produkcyjno usŁugowo handlowe promus czĘstochowa sp z o o, ul. Górnicza 1, 42-100 Kłobuck, krs 0000142140.Stalkon czĘstochowa sp z o o, ul. Malownicza 72, 42-271 Częstochowa, krs 0000200089, regon 150024352, nip 5771005699.Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta czĘstochowy progresja, ul. Wierzbowa 14/42, 42-216 Częstochowa, krs 0000280921, regon.Polimeni international czĘstochowa sp z o o, ul. Władysława iv 43, 81-395 Gdynia, krs 0000253541, regon 220227408, nip 5862175088.Stowarzyszenie piŁki siatkowej politechniki czĘstochowskiej, ul. Armii Krajowej 23/25, 42-200 Częstochowa, krs 0000158802, regon.Numer krs: 0000220341. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.Numer krs: 0000284061. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.Numer krs: 0000256090. Sąd rejestrowy: sĄd rejonowy w czĘstochowie, xvii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego.P. b. p. PRZEMYSŁÓWKA" Spółka Akcyjna. Ul. Pułaskiego 25 42-200 Częstochowa tel. 48 (034) 365 60 11. nip: 573-21-85-651. regon: 150314498. krs: